Til forside Skylands.dk
Skylands.dkSkylands.dkSkylands.dkSkylands.dkSkylands.dkSkylands.dkSkylands.dkSkylands.dk
Skylanders Games
SkylandersVideoSkylandersVideoSkylandersVideoSkylandersVideoSkylandersVideoSkylandersVideoSkylandersVideoSkylandersVideo
Skylanders Video
SkylandersVideoSkylandersVideoSkylandersVideoSkylandersVideoSkylandersVideoSkylandersVideoSkylandersVideoSkylandersVideo
Skylands Elements
Pokémon SerienPokémon SerienPokémon SerienPokémon SerienPokémon SerienPokémon SerienPokémon SerienPokémon Serien
Skylands Gameplay
Skylands GameplaySkylands GameplaySkylands GameplaySkylands GameplaySkylands GameplaySkylands GameplaySkylands GameplaySkylands Gameplay
Om Skylands.dk
Om Skylands.dkOm Skylands.dkOm Skylands.dkOm Skylands.dkOm Skylands.dkOm Skylands.dkOm Skylands.dkOm Skylands.dk

Gormitier.dk
Gormitier.dkGormitier.dkGormitier.dkGormitier.dkGormitier.dkGormitier.dkGormitier.dkGormitier.dk
Pokeball.dk
Til Pokeball.dkTil Pokeball.dkTil Pokeball.dkTil Pokeball.dkTil Pokeball.dkTil Pokeball.dkTil Pokeball.dkTil Pokeball.dk

Skylanders & all
respective names are
registrered trademarks ™ ®
Copyright © Activision

Skylanders.com

www.skylanders.com

Spyro Fired Up!

With no known beginning or end, Skylands is a wondrous world filled with magic and mystery, both light and dark. Magic flows through everything in Skylands, from every rock, tree, and beast.Earth Stump Smash Earth


Spyro
Spyro
Spyro
Drop The Hammer!
English Stump Smash was once a magical tree that spent most of his time sleeping peacefully in the forests of Skylands. Then one day he awoke to discover his entire forest had been chopped down and logged by trolls– himself included. His long branches were gone, leaving him with only powerful mallets for hands, which he used to smash the troll tree-cutting machines. Although still grumpy about what happened to him, Stump Smash has vowed to protect Skylands against those who would do it harm… especially trolls.

Danish Stump Smash var engang et magisk træ, der brugte det meste af sit liv på at sove fredeligt i Skylands skove. En dag vågnede han og så, at hele hans skov var blevet fældet af en gruppe troldeskovhuggere – ham selv inklusive. Hans lange grene var væk, så han nu kun havde kraftige mukkerter i stedet for hænder – dem gjorde han til gengæld god nytte af, da han smadrede troldenes træfældningsmaskiner. Selvom Stump Smash stadig er sur over det, der skete med ham, svor han at beskytte Skylands mod dem, der havde ondt i sinde ... specielt trolde.Powers and Stats - Coming Soon!
Skylands.dkSkylands.dkSkylands.dkSkylands.dkSkylands.dkSkylands.dkSkylands.dkSkylands.dk


Til Toppen Af Siden!